Služby

Kvalita poskytovaných služeb je základním kritériem naší činnosti.

  • Oblast daňového poradenství
  • Oblast zpracování mezd a s tím spojené personální agendy
  • Oblast mandátního vedení účetnictví
  • Oblast roční bilance

Základním záměrem smluvního vztahu mezi CCS Consulting a klientem je zabezpečit klientovi poskytnutí servisu, spočívajícího v řešení daňových, účetních a dalších otázek a problémů, vznikajících při obchodní či jiné činnosti klienta. Klient se může spolehnout na to, že mu budou poskytnuty služby a poradenství v požadované kvalitě, vycházející z hlubokých znalostí lokálních trhů, jako i z mezinárodních zkušeností.

Za produktivní poradenství přitom považujeme schopnost kreativně ovlivňovat podnikání klienta, jehož výsledkem není jen stanovení reprobovaných aktivit, ale i vytvoření modelů požadovaných klientem, jež jsou schopny realizace v praxi spolu s realizační podporou až k dosažení cíle stanoveného klientem.

Výstupy CCS Consulting plně odpovídají mezinárodnímu standardu, což je výsledkem úzké spolupráce s partnerskými zahraničními poradenskými kancelářemi. Samozřejmostí je komunikace v německém anebo anglickém jazyce.