daňové poradenství

Daňové oddělení CCS Consulting s.r.o. poskytuje dle potřeb klientů konzultace a písemná stanoviska k daňovým otázkám, která jsou v souladu s českou a mezinárodní legislativou.

Mezi naše služby v oblasti daňového poradenství, které nabízíme našim klientům patří:

  • Nastavení daňově optimálního modelu podnikání
  • Vykonávání kontroly daňových dokladů vztahujících se k DPH a sestavení čtvrtletního nebo měsíčního přiznání k DPH, sestavení kontrolního a souhrnného hlášení
  • Vedení evidence DPH pro zahraniční osoby neusazené v tuzemsku, příprava a podání souvisejících daňových tvrzení
  • Vypracování daňových přiznání k dani silniční, energetických daní nebo daní k nemovitým věcem
  • Zastupování v daňovém řízení, zahrnující zejména výkon související agendy u příslušných správců daně a účast na daňových kontrolách
  • Daňové due diligence
  • Z oblasti převodních cen poskytujeme komplexní daňové poradenství, za účelem optimálního a řádného nastavení převodních cen ve skupině spojených osob, a to včetně vypracování transferpricingové dokumentace.