účetní poradenství

Naše účetní oddělení má bohaté zkušenosti v oblasti poskytování účetního poradenství ve složitých účetních otázkách s přesahem do daňové i právní problematiky. Díky internímu provázání společností CCS Consulting, s.r.o., CCS Legal s.r.o., advokátní kancelář a CCS Audit, s.r.o. jsme schopni naše doporučení opřít o odborné znalosti našich kolegů z oblasti daní, mezd, práva a auditu tak, abychom mohli obsáhnout všechny aspekty řešeného problému.

  • Pomoc při zakládání společností
  • Připravíme vše potřebné pro zpracování auditu vaši společnosti
  • Zpracujeme účetní závěrky
  • Poradíme s organizací inventurních prací
  • Vyřešíme otázky související s nestandardními účetními případy a zpracujeme případná stanoviska
  • Zařídíme vypracování interních směrnic a metodiky vnitřních postupů a kontrolního systému
  • Poradenství při vedení účetnictví a při přípravě účetních výkazů sestavených podle IFRS